Autisme en intelligentie

Wat is intelligentie? Hier valt veel onder. Het omvat een brede range aan mentale activiteiten, zoals het vermogen om logisch na te denken, praktische problemen op te lossen, het leervermogen, verbale vaardigheden en nog veel meer. Kort door de bocht is het een globaal vermogen om de werkelijkheid te begrijpen en er mee om te gaan.

 

Intelligentie Quotiënt

Intelligentie wordt vaak weergegeven met het intelligentie quotiënt ofwel ‘IQ’ en kan worden vastgesteld door het doen van testen. Een IQ test score heeft een gemiddelde van 100 en een standaard afwijking van 15.

Als je 10 mensen ontmoet met een autisme spectrum stoornis, hebben daar grofweg 3 er van een verstandelijke beperking (IQ <70) en 2-3 hebben zwakbegaafdheid (IQ 71-85). Vroeger dachten we dat dit nog veel vaker voorkwam. We zijn echter steeds beter de verschillen tussen de diagnoses gaan herkennen.

 

Disharmonische profielen

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen autisme en intelligentie. Daarbij zien we dat er regelmatig wordt teruggekomen op eerdere conclusies. Zo werd er in het verleden geconcludeerd dat er vaak een disharmonisch profiel wordt gezien bij een autisme spectrum stoornis. Disharmonisch betekent dan dat er grote verschillen zitten tussen de verschillende onderdelen van het intelligentie test. Eerst dachten ze dat de nonverbale vaardigheden vooral beter waren ontwikkeld ten opzichte van de verbale vaardigheden. Dus: bij een autisme spectrum stoornis zouden mensen beter zijn in visuele taken en doe-opdrachten ten opzichte van de talige taken. Latere onderzoeken zagen dat grote verschillen inderdaad voorkwamen, maar dat deze twee kanten op kunnen gaan. Dus dat soms juist de verbale vaardigheden beter zijn. Recent onderzoek wijst uit dat we het eigenlijk nog niet weten. En dat disharmonische profielen zowel bij mensen met als zonder autisme spectrum stoornissen geregeld voorkomen.

 

Adaptief functioneren

De onderzoeken laten ook zien dat een hoge score op een intelligentie test niet betekent dat je automatisch ook beter functioneert. Bij dit laatste hebben we het over het adaptief functioneren en bedoelen we de conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. Bij conceptuele vaardigheden kan je denken aan lezen, rekenen en schrijven. Sociale vaardigheden aan communiceren en het oplossen van sociale problemen. En bij praktische vaardigheden kan je denken aan persoonlijke verzorging maar ook het gebruik maken van een telefoon en/of openbaar vervoer.

Dus zoals je aan het wetenschappelijk onderzoek ziet, en ook een bekende quote zegt: Hoe meer je leert, hoe meer je weet dat je niets weet.

 

Wat weten we?

Wat we op dit moment wel weten? Er zijn mensen met een autisme spectrum stoornis die juist een heel hoog intelligentieniveau hebben. Dit heeft te maken met onze genen. Er zijn genen die zorgen voor een groter risico op autisme en die ook een positieve invloed kunnen hebben op intelligentie. Deze positieve invloed wordt het vaakst gezien als het autisme uiteindelijk zich niet ontwikkelt, maar in enkele gevallen gebeurt dit wel. Daarom zijn er zeldzame gevallen van autisme met een zeer hoge intelligentie.

 

Dit artikel is geschreven door Annette, werkzaam als neuropsycholoog binnen de GGZ.

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dit artikel delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Meer artikelen

5 vrouwelijke autistische youtubers

Hoe ontvang jij het liefst nieuwe informatie? Mijn informatieverwerking werkt het best wanneer ik boeken of andere teksten heb om te lezen en, waar nodig, meerdere keren te lezen. Natuurlijk

Ruimte-innemen-persoonlijke-groei

Ruimte innemen

Het is een leerdoel van mij: Ruimte in durven nemen. Maar wat vind ik dat lastig! Het is immers niet voor niets een leerdoel. Als ik het gemakkelijk had gevonden,

Tips voor bij de kapper

De kapper… Al enorm lang ga ik niet meer. Rond mijn 15e leerde ik mijn eigen haar te knippen via YouTube en rond mijn 16e begon mijn liefde voor mijn

Dit artikel is geschreven door

© evenontprikkelen 2021 alle rechten voorbehouden